THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2020-05-07T07:59:00Z
dc.date.available 2020-05-07T07:59:00Z
dc.date.issued 1859 lt
dc.identifier.other 7121/1
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26414
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-05-07T07:59:00Z No. of bitstreams: 1 95918t5.pdf: 786414206 bytes, checksum: 725c9da3d6b863a5394fa6707b7e3b81 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-05-07T07:59:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 95918t5.pdf: 786414206 bytes, checksum: 725c9da3d6b863a5394fa6707b7e3b81 (MD5) Previous issue date: 1859 en
dc.relation.isformatof Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego, Petersburg : nakładem i drukiem J. Ohryzki, 1859-1889, 9 t. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000095918 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Volumina legum : przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego. lt
dc.title.alternative Leges, statuta, constiitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae... lt
dc.title.alternative Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone.
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

T. 5
95918t5.pdf
Size: 749.9Mb
T. 6
95918t6.pdf
Size: 486.1Mb
T. 7
95918t7.pdf
Size: 671.8Mb
T. 8
95918t8.pdf
Size: 979.3Mb
T. 9
95918t9.pdf
Size: 764.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account