THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Specimen mathematicum : ex arithmetica, geometria, trigonometria, et algebra, in quo a religioso Societatis Jesu matheseos auditore infra exposita quaesita, theoremata, problemata definientur, demonstrabuntur, resolventur / praeside r.p. Thoma Zebrowski Socitatis Jesu, aa.ll. et philosophiae doctore, actuali matheseos professore, exhibebitur in aula academica Universitatis Vilnensis Societatis Jesu, anno MDCCLIII [1753] mense [Julio] die [27], ubi praeter specialiter invitatos liberum erit cuiq[ue] scientiam praesens specimen exhibentis ex propositis thesibus periclitari.

Show simple item record

dc.creator Žebrauskas, Tomas, 1714-1758. lt
dc.date.accessioned 2020-05-11T07:20:47Z
dc.date.available 2020-05-11T07:20:47Z
dc.date.issued 1753 lt
dc.identifier.other L-18/334
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26420
dc.description ŽEBRAUSKAS, Tomas (Tomasz Żebrowski) *1714-11-25 (Lietuva) †1758-03-18 (Vilnius, Lietuva), jėzuitas, architektas, matematikas, astronomas, Vilniaus universiteto astronomijos observatorijos įkūrėjas. 1752 įgijo Vilniaus universiteto laisvųjų menų ir filosofijos daktaro laipsnį. Į jėzuitus įstojo 1732 Vilniuje, 1732-1734 buvo noviciate prie šv. Ignoto bažnyčios. 1735-1738 Vilniaus universitete studijavo filosofiją, 1740-1744 - teologiją. 1734-1735 ir 1738-1739 Kaune mokė lotynų kalbos. 1739-40 Kražiuose dėstė poetiką. 1745-46 Ilūkstėje pusę metų dėstė poetiką ir retoriką, kitą pusmetį tą patį dėstė Bobruiske, vadovavo anksčiau pradėtai bažnyčios statybai. 1746–48 Kražiuose dėstė filosofiją ir matematiką. 1748–50 Vilniaus jėzuitų noviciato ūkio reikalų vedėjas, vadovavo Šv. Ignaco bažnyčios rekonstrukcijai. 1750–52 Vienoje ir Prahoje studijavo matematiką, astronomiją ir architektūrą. Grįžęs 1752-55 Vilniaus universitetete dėstė matematiką ir astronomiją. 1753 įkūrė astronomijos observatoriją ir iki mirties jai vadovavo. Projektavo ir statė bažnyčias, didikų rūmus, Žadiškių kolegijos pastatą. Pagrindinė literatūra: Zubovas, Vladimiras. Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. Vilnius: Mokslas, 1986. 306 p.: iliustr., faks. (Lietuvos mokslo paminklai); Žebrauskas Tomas. In: Plečkaitis, Romanas. Lietuvos Filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, p. 702. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Matematikos egzamino, įvykusio Vilniaus universitete 1753 m. liepos 27 d., užduotys. Egzaminui pirmininkavo T. Žebrauskas. Egzaminą laikė jėzuitas Gabrielis Lenkevičius (1722–1798), sukūręs pirmąjį Lietuvoje klasicizmo architektūros paminklą – parengęs Vilniaus šv. Jonų bažnyčios gotikinės Švč. Sakramento koplyčios rekonstrukcijos projektą. Egzaminą sudarė aritmetikos, geometrijos, trigonometrijos ir algebros teoriniai klausimai, teoremos, kurias reikia įrodyti, ir praktiniai uždaviniai. Pabaigoje išspausdinti trijų tais metais išspręstų ir įrodytų uždavinių sprendimai. Egzamino tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą išspausdinti knygoje: V. Zubovas. Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 98-133. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-05-11T07:20:47Z No. of bitstreams: 1 409295.pdf: 23747059 bytes, checksum: e896baf48bf6a75aa2937342bccaf62f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-05-11T07:20:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 409295.pdf: 23747059 bytes, checksum: e896baf48bf6a75aa2937342bccaf62f (MD5) Previous issue date: 1753 en
dc.relation.isformatof Specimen mathematicum : ex arithmetica, geometria, trigonometria, et algebra, in quo a religioso Societatis Jesu matheseos auditore infra exposita quaesita, theoremata, problemata definientur, demonstrabuntur, resolventur / praeside r.p. Thoma Zebrowski Socitatis Jesu, aa.ll. et philosophiae doctore, actuali matheseos professore, exhibebitur in aula academica Universitatis Vilnensis Societatis Jesu, anno MDCCLIII [1753] mense [Julio] die [27], ubi praeter specialiter invitatos liberum erit cuiq[ue] scientiam praesens specimen exhibentis ex propositis thesibus periclitari, [Vilnius] : [s.n.], [1753], [16] p. : iliustr., vinj. ; 4° (19.5 cm). lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000409295 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Specimen mathematicum : ex arithmetica, geometria, trigonometria, et algebra, in quo a religioso Societatis Jesu matheseos auditore infra exposita quaesita, theoremata, problemata definientur, demonstrabuntur, resolventur / praeside r.p. Thoma Zebrowski Socitatis Jesu, aa.ll. et philosophiae doctore, actuali matheseos professore, exhibebitur in aula academica Universitatis Vilnensis Societatis Jesu, anno MDCCLIII [1753] mense [Julio] die [27], ubi praeter specialiter invitatos liberum erit cuiq[ue] scientiam praesens specimen exhibentis ex propositis thesibus periclitari. lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

409295.pdf
Size: 22.64Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account