THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

O roli, iey uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich, dla użycia po szkołach powiatowych w Wydziale Uniwersytetu Wileńskiego / przez Michała Oczapowskiego.

Show simple item record

dc.creator Oczapowski, Michał, 1788-1854. lt
dc.date.accessioned 2020-05-12T07:50:18Z
dc.date.available 2020-05-12T07:50:18Z
dc.date.issued 1825 lt
dc.identifier.other L-19/1230
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/26447
dc.description.provenance Submitted by Edita Breidokienė (edita.breidokiene@mab.lt) on 2020-05-12T07:50:18Z No. of bitstreams: 1 359742.pdf: 122919352 bytes, checksum: eb75eaf8ff593d4560cf57db2e9fec79 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-05-12T07:50:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 359742.pdf: 122919352 bytes, checksum: eb75eaf8ff593d4560cf57db2e9fec79 (MD5) Previous issue date: 1825 en
dc.relation.isformatof O roli, iey uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich, dla użycia po szkołach powiatowych w Wydziale Uniwersytetu Wileńskiego / przez Michała Oczapowskiego, Wilno : Józef Zawadzki własnym nakładem, 1825, 155 p., [2] iliustr. lap. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000359742 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title O roli, iey uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich, dla użycia po szkołach powiatowych w Wydziale Uniwersytetu Wileńskiego / przez Michała Oczapowskiego. lt
dc.title.alternative O roli, jej uprawie i pielęgnowaniu roślin gospodarskich, dla użycia po szkołach powiatowych w Wydziale Uniwersytetu Wileńskiego lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

359742.pdf
Size: 117.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account