Show simple item record

local.coverage.temporal [1780-1810] lt
dc.creator Počobutas, Martynas lt
dc.date.accessioned 2020-08-19T11:07:29Z
dc.date.available 2020-08-19T11:07:29Z
dc.identifier.other F151-661
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/27812
dc.description.abstract M. Počobuto sudarytas sąrašas astronominių instrumentų, suskirstytų į 4 grupes, ruošiant persiuntimui (mini prietaisų išrinkimą, supakavimą). Optiniai teleskopai (refraktoriai?), žalvario velenas ir medinis pagrindas, mikrometras, teodolitas su kojelėmis, kuriam dėžutė turi būti išklota oda arba drobe, astronominis le Pauto laikrodis, pagal Scheltono laikrodį sureguliuota švytuoklė, stiklai. Prašo supakuoti į kuo mažiau pakuočių, atvežti 3-4 žirgų traukiama brička, prižiūrint astronomui Ignotui Reškai (Reszka). lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-08-19T11:07:29Z No. of bitstreams: 1 79486.pdf: 2889203 bytes, checksum: 779f6ade36d23f1bc48f2a70ff99abfc (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-08-19T11:07:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 79486.pdf: 2889203 bytes, checksum: 779f6ade36d23f1bc48f2a70ff99abfc (MD5) Previous issue date: 1934 en
dc.relation Uziembla Liucijonas. F151, Vilniaus universiteto profesorių personalijos, susirašinėjimas ir darbai. M. Počobutas. lt
dc.relation.isformatof Luneta astron. / [M. Počobutas]. [S. l.], [1780-1810]. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000079486 lt
dc.rights CC BY-NC-SA lt
dc.subject rankraščiai lt
dc.subject Reszka, Ignacy lt
dc.title Luneta astron lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 1 lap. ; 25,7x8,2. lt
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt


Files in this item

79486.pdf
Size: 2.755Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account