Show simple item record

dc.creator Śmiglecki, Marcin lt
dc.date.accessioned 2020-08-20T10:12:44Z
dc.date.available 2020-08-20T10:12:44Z
dc.date.issued 1753 lt
dc.identifier.other L-18/755
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/27829
dc.description SMIGLECKIS, Martynas (Martinus Smiglecius, Marcin Śmiglecki) *1563-11-11 Lvove †1618-07-26 Kališe, filosofas, teologas, VU profesorius, logikos vadovėlio autorius. Mokėsi Lvovo katedros mokykloje, Pultusko jėzuitų kolegijoje. Nuo 1581 - jėzuitas. 1582-86 Romos jėzuitų kolegijoje studijavo filosofiją ir teologiją. 1586 atvyko į Vilnių. VU dėstė filosofiją (1586-91) ir teologiją (1591-99). 1594 įgijo teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1594 - Vilniaus universiteto vicekancleris, vėliau - kancleris. Ėjo rektoriaus pareigas Pultusko (1600-02), Poznanės (1602-07), Kališo (1607-09) jėzuitų kolegijose. 1609-11 buvo jėzuitų profesų namų Krokuvoje vyresnysis, nuo 1611 iki mirties ėjo Kališo jėzuitų kolegijos studijų prefekto pareigas. Viešai polemizavo su protestantais įvairiais teologiniais klausimais, kai kurie disputai buvo publikuoti. 1596 Vilniuje išėjo M. Smigleckio ekonomikos traktatas "O lichwie..." ("Apie palūkanas..."). Europoje iki XIX a. buvo naudojamas M. Simgleckio scholastinės logikos vadovėlis "Logica selectis disputationibus et quaestionibus illustrata", pasirodęs 1618 Ingolstadte (2 t.), vėliau perleistas Oksforde 1634, 1638, 1658. Varšuvoje 1987 buvo išleisti M. Smigleckio 1586-91 VU skaitytų filosofijos paskaitų tekstai - "Comentaria ad organum Aristotelis" ("Aristotelio darbų komentarai"). Literatūra: Laumenskaitė, Egidija. Lietuvos ekonominė mintis XVI a. pabaigoje-XVII a. pradžioje. In: Pinigų studijos, 1999, nr. 3, p. 48-56; Laumenskaitė, Egidija. Pinigai ir požiūris į pinigus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. In: Pinigų studijos, 1997, nr. 2, p. 5-14; Smigleckis Martynas. In: Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. T. 1: Feodalizmo laikotarpis. Vilnius: Mintis, 1980, p. 280-283; Smigleckis Martynas. In: Plečkaitis, Romanas. Lietuvos filosofijos istorija. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, t. 1, p. 698. (Parengė Jolanta Stasytė Berniūnienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract "Nauka krotka: o lichwie..." - paskutinis M. Smigleckio veikalo leidimas, išėjęs 1753 Vilniaus akademijos spaustuvėje. Pirmą kartą darbas publikuotas 1596 - tai buvo pirmasis ekonominės minties veikalas Lietuvoje. Pratarmėje autorius nurodo priežastį, paskatinusią jį rašyti - bendras poreikis, kadangi daugėjo įvairių piniginių sutarčių ir trūko vadovo, kaip jas sudaryti. Veikale plačiai aptariamos įvairaus pobūdžio prekybos ir piniginės sutartys, jos iliustruojamos pavyzdžiais iš vietos ir užsienio pirklių praktikos. Palūkanų klausimu M. Smigleckis laikėsi nuomonės, kad palūkanos už paskolas, skirtas investicijoms, yra pagrįstos, o vartotojiško kredito procentai – nelestini, įvedė "kapitalo" sąvoką. Leidinyje vertinami ir socialiniai santykiai: pasisakoma už teisingą atlygį tarnams, kritikuojamas baudžiauninkų išnaudojimas. Leidinio paklausą rodo pakartotiniai leidimai 1604, 1607, 1613, 1619, 1621, 1640, 1641. (Parengė Jolanta Stasytė Berniūnienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-08-20T10:12:44Z No. of bitstreams: 1 403868.pdf: 298174348 bytes, checksum: b8ee1c999a695a0f6c5d3455fd35aecc (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-08-20T10:12:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 403868.pdf: 298174348 bytes, checksum: b8ee1c999a695a0f6c5d3455fd35aecc (MD5) Previous issue date: 1753 en
dc.relation.isformatof Nauka krotka : o lichwie y o wyderkach, czynszach, spolnych zarobkach, naymach, arendach y o samokupstwie w kśiąszce / przez x. Marcina Smigleckiego Societatis Iesu, s. teologii doktora. W Wilnie [Vilnius] : w drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, 1753, [12], 166, [30] p. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000403868 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Nauka krotka lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

403868.pdf
Size: 284.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account