THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Specimen scientiae mathematicae ex trigonometria sphaerica, astronomia tam sphaerica quam theorica atq[ue] mechanica

Show simple item record

dc.creator Žebrauskas, Tomas lt
dc.date.accessioned 2020-11-16T07:44:31Z
dc.date.available 2020-11-16T07:44:31Z
dc.date.issued [1754] lt
dc.identifier.other L-18/1160
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28066
dc.description ŽEBRAUSKAS, Tomas (Tomasz Żebrowski) *1714-11-25 (Lietuva) †1758-03-18 (Vilnius, Lietuva), jėzuitas, architektas, matematikas, astronomas, Vilniaus universiteto astronomijos observatorijos įkūrėjas. 1752 įgijo Vilniaus universiteto laisvųjų menų ir filosofijos daktaro laipsnį. Į jėzuitus įstojo 1732 Vilniuje, 1732-1734 buvo noviciate prie šv. Ignoto bažnyčios. 1735-1738 Vilniaus universitete studijavo filosofiją, 1740-1744 - teologiją. 1734-1735 ir 1738-1739 Kaune mokė lotynų kalbos. 1739-40 Kražiuose dėstė poetiką. 1745-46 Ilūkstėje pusę metų dėstė poetiką ir retoriką, kitą pusmetį tą patį dėstė Bobruiske, vadovavo anksčiau pradėtai bažnyčios statybai. 1746–48 Kražiuose dėstė filosofiją ir matematiką. 1748–50 Vilniaus jėzuitų noviciato ūkio reikalų vedėjas, vadovavo Šv. Ignaco bažnyčios rekonstrukcijai. 1750–52 Vienoje ir Prahoje studijavo matematiką, astronomiją ir architektūrą. Grįžęs 1752-55 Vilniaus universitetete dėstė matematiką ir astronomiją. 1753 įkūrė astronomijos observatoriją ir iki mirties jai vadovavo. Projektavo ir statė bažnyčias, didikų rūmus, Žadiškių kolegijos pastatą. Pagrindinė literatūra: Zubovas, Vladimiras. Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. Vilnius: Mokslas, 1986. 306 p.: iliustr., faks. (Lietuvos mokslo paminklai); Žebrauskas Tomas. In: Plečkaitis, Romanas. Lietuvos Filosofijos istorija. T. 1, Viduramžiai - Renesansas - Naujieji amžiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, p. 702. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Matematikos egzamino, įvykusio Vilniaus universitete 1754 m. liepos 22 d., užduotys. Egzaminui pirmininkavo T. Žebrauskas. Egzaminą laikė jėzuitas Gabrielis Lenkevičius (1722–1798), sukūręs pirmąjį Lietuvoje klasicizmo architektūros paminklą – parengęs Vilniaus šv. Jonų bažnyčios gotikinės Švč. Sakramento koplyčios rekonstrukcijos projektą. Egzaminą sudarė sferinės trigonometrijos, sferinės ir teorinės astronomijos bei mechanikos teoriniai ir stebėjimo klausimai, teoremos, kurias reikia įrodyti, ir praktiniai uždaviniai. Leidynys dedikuotas Vilniaus vyskupui sufraganui Juozapui Julijonui Sapiegai (1708-1754). Dedikacijoje pabrėžiama matematikos svarba valstybės valdyme, o taip pat dėkojama už padovanotą angliškąą teleskopą. Egzamino tekstas ir vertimas į lietuvių kalbą išspausdinti knygoje: V. Zubovas. Tomas Žebrauskas ir jo mokiniai. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 134-180. (Parengė Agnė Zemkajutė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-11-16T07:44:31Z No. of bitstreams: 1 409284.pdf: 24095752 bytes, checksum: a62c5b0d5e514702887d811c62e008e1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-11-16T07:44:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 409284.pdf: 24095752 bytes, checksum: a62c5b0d5e514702887d811c62e008e1 (MD5) Previous issue date: null en
dc.relation.isformatof Specimen scientiae mathematicae ex trigonometria sphaerica, astronomia tam sphaerica quam theorica atq[ue] mechanica : sub auspiciis ... Josephi Sapieha episcopi diocaesariensis coadjutoris episc. Viln. supremiq[ue] M.D.L. referendarii, in quo a religioso Societatis Jesu matheseos auditore, infra exposita quaesita, observationes, theoremata, problemata, definientur, recensebuntur, demonstrabuntur, resolventur / praeside r.p. Thoma Zebrowski Societatis Jesu aa.ll. et philosophiae doctore actuali matheseos in Universitate Vilnensi professore exhibebitur in aula Academica anno MDCCLIV [1754] mense Julio die [22] ... [Vilnius] : [s.n.], [1754], [23] p. : lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000409284 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Specimen scientiae mathematicae ex trigonometria sphaerica, astronomia tam sphaerica quam theorica atq[ue] mechanica lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

409284.pdf
Size: 22.97Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account