THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Flora Lithuanica inchoata seu enumeratio plantarum quas circa Grodnam collegit & determinavit

Show simple item record

dc.creator Gilibert, Jean-Emmanuel lt
dc.date.accessioned 2020-12-16T07:38:38Z
dc.date.available 2020-12-16T07:38:38Z
dc.date.issued 1782 lt
dc.identifier.other L-18/607/4
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28091
dc.description GILIBERT, Jean Emmanuel (Žanas Emanuelis Žiliberas) *1741-06-21 Karetėje (La Carette, prie Liono, Prancūzija) †1814-09-12 Lione, medikas, gamtininkas, VU profesorius. 1760-1764 studijavo mediciną Monpeljė (Montpellier) universitete, kur, vadovaujant profesoriui Šarliui Le Rua (Charles Le Roy), apgynė disertaciją "Apie gamtos galią gydant ligas ("Sur le pouvoir de la nature pour la guérison des maladies"), iki 1768 dirbo gydytoju Lione, tyrė augmeniją, kaupė herbariumus. Propagavo vitalizmą: gydydamas pacientus taikė "laukiamąjį gydymą". 1768 tapo Liono universiteto Medicinos fakulteto profesoriumi, kur dėstė anatomiją, chirurgiją ir gamtos mokslus. LDK didiko Antano Tyzenhauzo kvietimu 1775 atvyko į Gardiną (dab. Baltarusija); čia įkūrė pirmąją LDK veterinarijos ir medicinos mokyklą, botanikos sodą, ligoninę, vaistinę. 1781 mokyklą perkėlus į Vilnių, pradėjo dirbti VU; čia dėstė gamtos mokslus, pirmasis pradėjo skaityti mineralogijos kursą, buvo pirmasis Gamtos mokslų katedros profesorius. 1782 Pilies gatvėje įsteigė Vilniaus botanikos sodą. Jis pirmasis moksliškai aprašė Lietuvos florą, tyrė vaistinius augalus, fenologinius reiškinius. 1783 grįžo į Prancūziją, VU bibliotekai palikęs 3000 knygų, susijusių su jo vykdytais tyrimais. 1802 buvo išrinktas VU garbės nariu. Lietuvoje ir Prancūzijoje paskelbta jo sukurtų lot. ir pranc. veikalų, iš kurių svarbiausi šie: "Lietuvos flora" (1781-1782); “ "Gamtos tyrėjai Lietuvoje" (1781), "Botanikos pratybos" (1782), "Gamtos autokratija" (1785), "Fitologiniai bandymai" (1792), "Medikas gamtininkas" (1800). Literatūra: Galinis, Vytautas. Lietuvos gamtos tyrimų pradininkas. In: Mokslas ir gyvenimas, 1981, nr. 4, p. 13-14; Piročkinas, Arnoldas; Šidlauskas, Algirdas. Mokslas senajame Vilniaus universitete. Vilnius: Mokslas, 1984, p. 125, 127-130; Jakimavičius, Algimantas. Gilibert Jean Emmanuel. In: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 653; Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai: kolektyvinė monografija / [redaktorių kolegija: Alfredas Bumblauskas (atsakomasis redaktorius) ... [et al.]. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 409-410, 422-423, 427 [ir kt.]; Parent, Arnaud. Prancūzų gydytojų medicinos mokslo paveldas Lietuvoje XVIII a. paskutiniame ketvirtyje (Jeanas-Emmanuelis Gilibertʼas, Nicolas Regnier, Jacquesʼas Briotet). In: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: valstybė, kultūra, edukacija. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015, p. 122-146. (XVIII amžiaus studijos; 2); Parent, Arnaud. From the Montpellier Faculty of Medicine to the Grodno Royal School of Medicine: how Dr. Jean-Emmanuel Gilibert applied medical vitalism to heal his Lithuanian patients. In: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: iššūkiai, laimėjimai, netektys. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016, p. 210-237. (XVIII amžiaus studijos; 3). (Parengė Daiva Narbutienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract "Flora Lituanica inchoata" (Lietuvos floros pradmenys, arba Augalų, kuriuos Gardino apylinkėse surinko ir apibūdino Žanas Emanuelis Žiliberas, išvardijimas) – vienas iš reikšmingiausių XVIII a. Lietuvos botanikos veikalų. Penkių tomų, pavadintų kolekcijomis, veikalas išspausdintas Gardine (t. 1-3, 1781) ir Vilniuje (t. 4-5, 1782). Tyrimas atliktas Gardino apylinkėse surinktų augalų herbariumų pagrindu, paskutinėse dviejose kolekcijose aptarti ir Vilniaus apylinkių augalai. Darbe pagal K. Linėjaus sistemą apibūdintos 778 augalų rūšys: nurodytas jų žydėjimo laikas, augimo vieta, aptarta praktinė jų nauda. Įvade autorius mini ir ankstesnius Lietuvos augmenijos tyrėjus. Veikalas dedikuotas Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Stanislovui Augustui Poniatovskiui. T. 1-3 ir 4-5 puslapių numeracija ištisinė, tad galima laikyti leidybiniais Gardino ir Vilniaus spaustuvių konvoliutais. (Parengė Daiva Narbutienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-12-16T07:38:37Z No. of bitstreams: 1 305819t4.pdf: 160793481 bytes, checksum: a96f858543f1748e824388bdbb04d2e2 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-12-16T07:38:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 305819t4.pdf: 160793481 bytes, checksum: a96f858543f1748e824388bdbb04d2e2 (MD5) Previous issue date: 1782 en
dc.relation.isformatof Flora Lithuanica inchoata seu enumeratio plantarum quas circa Grodnam collegit & determinavit. Joannes Emmanuel Gilibert... Vilnae [Vilnius] : typis S.R.M. penes Academiam, 1782, [2], 117 p. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000305819 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Flora Lithuanica inchoata seu enumeratio plantarum quas circa Grodnam collegit & determinavit lt
dc.title.alternative Umbelliferae, cruciatae, papilionaceae lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

1782, T. 4
305819t4.pdf
Size: 153.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account