Show simple item record

dc.creator Śniadecki, Jędrzej lt
dc.date.accessioned 2020-12-16T09:04:07Z
dc.date.available 2020-12-16T09:04:07Z
dc.date.issued 1807 lt
dc.identifier.other L-19/282/1
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28100
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2020-12-16T09:04:07Z No. of bitstreams: 1 135826t1.pdf: 682544461 bytes, checksum: 25373872e45ef596836c9cc9b8780a7b (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2020-12-16T09:04:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 135826t1.pdf: 682544461 bytes, checksum: 25373872e45ef596836c9cc9b8780a7b (MD5) Previous issue date: 1807 en
dc.relation.isformatof Początki chemii dla uzycia słuchaczow akademickich / ulozone przez Jędrzeia Sniadeckiego. W Wilnie : nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1807, t. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000135826 lt
dc.rights CC BY-NC-SA lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Początki chemii dla uzycia słuchaczow akademickich lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

1807, T. 1
135826t1.pdf
Size: 650.9Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account