Show simple item record

dc.creator Narbutas, Kazimieras lt
dc.date.accessioned 2021-02-02T14:43:38Z
dc.date.available 2021-02-02T14:43:38Z
dc.date.issued 1769 lt
dc.identifier.other L-18/821
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28141
dc.description.abstract 1769 Vilniuje Pijorų spaustuvėje išleista knyga "Logika, arba Sąmprotavimo ir sprendimo mokslas" - pirmasis originalus logikos vadovėlis lenkų kalba. Knygoje dėstomos pažiūros pagrindiniais filosofijos klausimais, propaguojami Švietimo epochos racionalistų (Renė Dekarto (René Descartes), Kristiano Volfo (Christian Wolff), Antonijaus Genovezio (Antonio Genovesi) pažinimo teorijos principai. Leidinio pratarmėje pabrėžiama filosofinės literatūros leidimo gimtąja kalba svarba. Logiką apibūdina kaip pažinimo teoriją, grindžiamą psichologiniais elementais. Vėliau išėjo dar keturi šio veikalo leidimai. (Parengė Aida Grybienė) lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-02-02T14:43:38Z No. of bitstreams: 1 402940.pdf: 185885147 bytes, checksum: 1418e65d78d526887145571b650ec13c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-02-02T14:43:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 402940.pdf: 185885147 bytes, checksum: 1418e65d78d526887145571b650ec13c (MD5) Previous issue date: 1769 en
dc.relation.isformatof Logika, czyli Rozwazania y rozsądzania rzeczy : nauka według ktorey kazdy ma we wszystkim prawdy dochodzic y strzedz się fałszu / zebrana przez x. Kazimierza Narbutta szkoł pobożnych. W Wilnie : w drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey XX. Szkoł Pobożnych, 1769. 16 nenumeruotų puslapių, 150 puslapių, 6nenumeruoti puslapiai lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000402940 lt
dc.rights CC BY-NC-SA lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Logika, czyli Rozwazania y rozsądzania rzeczy lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

402940.pdf
Size: 177.2Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account