THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Praelectiones mathematicae ex Wolfianis elementis adornatae, atqué sic usui auditorum Matheseos accommodatae, ut quae ibi praetermissa vel in alium locum rejecta desiderari poterant â tyronibus, adjicerentur; quae verò vel obscuritatis, vel prolixitatis accusari solebant, dilucidiùs et breviùs exponerentur.

Show simple item record

dc.creator Nakcjanowicz, Jakub lt
dc.date.accessioned 2021-02-02T14:48:20Z
dc.date.available 2021-02-02T14:48:20Z
dc.date.issued 1761 lt
dc.identifier.other L-18/112/2
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28142
dc.description.abstract Aiškinami geometrijos ir trigonometrijos dalykai. Dėstomi planimetrijos terminai ir sąvokos, apžvelgiamos geometrijos aksiomos, kalbama apie tieses, trikampių lygumą ir panašumą, įrodomos teoremos apie kampus ir apskritimus. Pateikiami praktiniai uždaviniai (nubrėžti tiesę, nustatyti atkarpų ilgį, nubrėžti apskritimą). Aprašytas matavimo instrumentas su nonijumi, naudojamas kampams lauke apskaičiuoti. Aiškinama, kaip atlikti praktinius darbus: nustatyti atstumą tarp dviejų neprieinamų vietovės taškų, apskaičiuoti daikto aukštį ir kt. Supažindinama su geodeziniais prietaisais, darbo su jais metodika. Nagrinėjami apskritimas, keturkampiai (lygiagretainis, rombas, trapecija), įbrėžtiniai ir apibrėžtiniai daugiakampiai. Sprendžiant brėžimo uždavinius, teorinė medžiaga naudojama siekiant geodezijos tikslų ir pateikiama menzulinė nuotrauka. Su praktika siejamas plokštumos figūrų matavimas, figūrų kompozicijų, tiesių ir plokštumų padėties erdvėje, briaunainių ir sukinių, paviršiaus bei tūrio nustatymas. Akcentuojami lietuviški ilgio, ploto matai - valakas, margas, šniūras, rykštė, rykštelė. Pabaigoje aptariama plokštumos trigonometrijos dalykai, kalbama apie sinusų, tangentų, sekantų reikšmių lentelių sudarymą bei trikampio sprendimą ir jo taikymą geodezijos praktikoje. Su I. Egenfelderio raižytomis iliustracijomis. (Parengė Aida Grybienė) lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-02-02T14:48:20Z No. of bitstreams: 1 402953t2.pdf: 477122364 bytes, checksum: 64b7227496b77ddcbb328df17a6e2816 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-02-02T14:48:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 402953t2.pdf: 477122364 bytes, checksum: 64b7227496b77ddcbb328df17a6e2816 (MD5) Previous issue date: 1761 en
dc.relation.isformatof Praelectiones mathematicae ex Wolfianis elementis adornatae, atqué sic usui auditorum Matheseos accommodatae, ut quae ibi praetermissa vel in alium locum rejecta desiderari poterant â tyronibus, adjicerentur; quae verò vel obscuritatis, vel prolixitatis accusari solebant, dilucidiùs et breviùs exponerentur, a Jacobo Nakcyanowicz. Vilnae : typis S. R. M. Academicis, 1761. 9 nenumeruoti puslapiai, 310 puslapių , 2 nenumeruoti puslapiai. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000402953 lt
dc.rights CC BY-NC-SA lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Praelectiones mathematicae ex Wolfianis elementis adornatae, atqué sic usui auditorum Matheseos accommodatae, ut quae ibi praetermissa vel in alium locum rejecta desiderari poterant â tyronibus, adjicerentur; quae verò vel obscuritatis, vel prolixitatis accusari solebant, dilucidiùs et breviùs exponerentur. lt
dc.title.alternative Qui commentationem de methodo mathematica arithmeticam, geometriam, trigonometriam planam et analysim complectitur. lt
dc.title.alternative Elementa geometriae. lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt


Files in this item

T. 2
402953t2.pdf
Size: 455.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account