Show simple item record

dc.creator Biržys, Petras lt
dc.date.accessioned 2021-02-10T15:02:14Z
dc.date.available 2021-02-10T15:02:14Z
dc.date.issued 1931- lt
dc.identifier.other 58214
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28144
dc.description.abstract Skaitmenintas objektas – serija „Lietuvos miestai ir miesteliai“, skirta apskritims: Alytaus apskritis (T. 1, 1931), Biržų apskritis (T. 2, 1932), Kėdainių apskritis (T. 3, 1934), Marijampolės apskritis (T. 6, 1937). Lietuvos karininkas, savanoris, literatas, dainininkas, aktorius mėgėjas, etnografas Petras Biržys, pasivadinęs Akiro slapyvardžiu, parengė šiuos leidinius, lankydamas Lietuvos vietoves su muzikine programa bei susidomėjęs Lietuvos istorija. Pradžioje buvo išleistos valsčiams skirtos knygos: Vyžuonos (1927), Anykščiai, Taujėnai (1928), vėliau pereita prie platesnių, skirtų apskritims. Tai didelės apimties, gausiai iliustruotos kraštotyrinės apybraižos. Planuota išleisti apie visas Lietuvos apskritis. Manoma, kad buvo parašyta ir apie Kauno, Panevėžio, Mažeikių apskritis, bet rankraščiai neišliko. Daugiausiai remtasi tiesiogiai užrašytais žmonių pasakojimais bei medžiaga, kuri buvo sukaupta valsčiuose Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento iniciatyva. Kaip nurodo tyrėjai, Biržio darbai apie apskritis turi kultūrinę vertę, jie prisidėjo prie tautinės savimonės ugdymo ir puoselėjimo, mokė mylėti ir pažinti Lietuvą. (Parengė Eglė Paškevičiūtė Kundrotienė) lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-02-10T15:02:13Z No. of bitstreams: 1 106657t1.pdf: 707462099 bytes, checksum: 93c27ef945bc5517c38335f855c86e92 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-02-10T15:02:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 106657t1.pdf: 707462099 bytes, checksum: 93c27ef945bc5517c38335f855c86e92 (MD5) Previous issue date: 1931 en
dc.relation.isformatof Lietuvos miestai ir miesteliai / Akiras-Biržys. Kaunas, 1931-, t. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000106657 lt
dc.rights CC BY-NC-SA lt
dc.title Lietuvos miestai ir miesteliai lt
dc.type Knygos lt
dc.language.iso lt lt


Files in this item

1931, T. 1
106657t1.pdf
Size: 674.6Mb
1932, T. 2
106657t2.pdf
Size: 189.0Mb
1934, T. 3
106657t3.pdf
Size: 137.3Mb
1937, T. 6
106657t6.pdf
Size: 151.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account