Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-03-19T09:49:45Z
dc.date.available 2021-03-19T09:49:45Z
dc.date.issued 1772 lt
dc.identifier.other L-18/535
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28215
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-03-19T09:49:45Z No. of bitstreams: 1 423664.pdf: 7689601 bytes, checksum: b901d30bca72c36b55d9e416557431a8 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-03-19T09:49:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 423664.pdf: 7689601 bytes, checksum: b901d30bca72c36b55d9e416557431a8 (MD5) Previous issue date: 1772 en
dc.relation.isformatof Tragedya o sprzysięzeniu się Katyliny : pod zaszczytem imienia ... pana Jozefa hrabi na rożańce y dowspudzie etc. Paca starosty wileyskiego w szkołach lidzkich Scholarum Piarum odprawiona roku 1772. dnia 4. lipca. W Wilnie : w drukarni j.k.m. y Rzeczypospolity Scholarum Piarum, 1772. 12 nenumeruotų puslapių. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000423664 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Tragedya o sprzysięzeniu się Katyliny lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

423664.pdf
Size: 7.333Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account