THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Опись документов Виленскаго центральнаго архива древних актовых книг

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-06T21:58:16Z
dc.date.available 2021-06-06T21:58:16Z
dc.date.issued 1907 lt
dc.identifier.other 739716/5
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28290
dc.description.abstract 9 Vilniaus centrinio senųjų aktų knygų archyvo dokumentų aprašymų tomai rusų k. išleisti 1901-1913 Vilniuje dar ir šiandien pasitarnauja Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomų dokumentų naujų aprašų lietuvių k. rengimui. Tai dokumentų rinkiniai, kuriuos sudaro XVI-XVIII a. LDK įstaigų fondai, paveldėti iš carinėje Rusijoje įsteigto ir 1852-1915 veikusio archyvo, kuriam nuo 1879 vadovavo I. Sprogis (Jānis Sproģis, 1835-1916?). Jis dalyvavo Vilniaus archeografinės komisijos veikloje ir kartu su kitais archyvo darbuotojais skelbė istorijos šaltinius visuomenei. Aprašyti visi aktų knygų dokumentai: 1-5 tome Raseinių žemės teismo 1575-1600, 6 ir 9 tome Ukmergės pilies teismo 1596-1609, 7-8 tome Upytės pilies teismo 1585-1615, 10 tome Bresto (Brastos) pilies teismo 1575-1715 aktai. Kiekvienas iš jų pradedamas pratarme, kur trumpai išdėstoma juridinių temų įvairovė tuometiniuose pilių ir žemių teismuose. 1 išdėstyta ankstesnių katalogų sudarymo istorija ir kritika, nurodytas laikotarpis, suskaidytas pagal aktų knygas, aktų skaičius knygos viduje ir iš viso katalogo tome, minimos rodyklės, naudojami trumpiniai ir formulės, aprašomų aktų geografinės vietovės, aktų kalba. Po pratarmės seka aktų aprašai, išnašose - fizinis aktų stovis. Visų tomų pabaigoje pateiktos asmenvardžių ir vietovardžių abėcėlinės rodyklės, nuo 6 atsiranda dalyko rodyklės, o 10 visų tomų dalyko rodyklė. Pratarmėse pateikiamos įžvalgos apie aktų turinį, duodami aprašomojo laikotarpio teismų ryškesni pavyzdžiai. (Parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-06-06T21:58:16Z No. of bitstreams: 1 168607.pdf: 307883045 bytes, checksum: a91f41b689c8657e73af4da04837bb28 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-06-06T21:58:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 168607.pdf: 307883045 bytes, checksum: a91f41b689c8657e73af4da04837bb28 (MD5) Previous issue date: 1907 en
dc.relation.isformatof Опись документов Виленскаго центральнаго архива древних актовых книг. Вильна : [leidėjas nenustatytas], 1907. XXIV puslapiai, 338 skiltys. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000168607 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.title Опись документов Виленскаго центральнаго архива древних актовых книг lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso ru lt


Files in this item

168607.pdf
Size: 293.6Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account