THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Show simple item record

dc.creator Konarski, Szymon lt
dc.date.accessioned 2021-06-07T01:38:16Z
dc.date.available 2021-06-07T01:38:16Z
dc.date.issued 1995 lt
dc.identifier.other 7982/16
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28310
dc.description SULIMIERSKI Filip Koronat (Filipas Sulimierskis) *1843-11-13 Sieradz (Lenkija) †1885-01-08 Varšuvoje. Lenkų matematikas, geografas ir literatas, Lenkijos karalystės ir kitų slavų kraštų geografinio žodyno pagrindinis redaktorius ir leidėjas. 1862 baigė gimnaziją, įstojo į Varšuvos pagrindinę mokyklą, kur 1867 gavo matematikos mokslų magistro laipsnį. Tampa žurnalo Wędrowiec (Klajūnas) redaktoriumi, įnešdamas daug naujovių, ypač į vietinio turizmo ir užsienio kelionių skyrių. Jo aistra buvo kelionės, žurnalas skelbė daug užsienio korespondentų straipsnių, gausiai iliustruotų nuotraukomis, spausdino kelioninių ataskaitas ir romanus bei mokslo populiarinimo straipsnius. Tai buvo pirmasis iliustruotas turizmo ir kelionių žurnalas Lenkijoje. Manoma, kad National Geographic kūrėjai nukopijavo jo turinį ir formą. Spausdinosi ir kituose Varšuvos dienraščiuose. 1881 buvo vienas iš Varšuvos mokslo skatinimo fondo steigėjų. 1878 ėmėsi įgyvendinti mokyklos laikų svajonę, pradėjo rašyti Lenkijos geografinį žodyną. Po metų paskelbė pirmą tomą savo žurnale ir kreipėsi į skaitytojus, kviesdamas prisijungti prie šio darbo. Žodynas pasirodė 1880, gavus finansinę paramą iš dvarininko V. Valevskio (Władysław Leon Walewski, 1818-1890). Pats redagavo pirmuosius penkis tomus (nuo A iki M), po jo mirties darbą perėmė literatūros istorikas, profesorius, enciklopedistas B. Chlebovskis (Bronisław Chlebowski, 1846-1918). Pagrindinė literatūra: Domarańczyk, Daria. Regionalista z pasją dalekich podróży, czyli Filip Sulimierski i jego "Wędrowiec". In: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica [interaktyvus], 2015, t. 29, Nr. 3, p. 25-32 [žiūrėta 2020 m. lapkričio 16 d.]. Interneto prieiga: http://hdl.handle.net/11089/12272. (Parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.abstract Lenkijos karalystės ir kitų slavų kraštų geografinis žodynas lenkų k. išleistas 1880-1902 Varšuvoje (1-15 t., pakartotas 1986-87, pavardžių rodyklė 1995). Pagrindinis redaktorius ir leidėjas F. Sulimierskis. Tomuose daug informacijos apie Lietuvą, o pagal turinį žodynas apima buvusios Lenkijos Karalystės ir LDK teritorijas iki 1772. Lietuvos vardas neminimas dėl carinės cenzūros. Aprašuose pateikiama geografinė ir administracinė padėtis, statistiniai ir demografiniai duomenys, informacija apie mokyklas, pramonę ir prekybą, transportą ir žemės ūkį. Dažnai šios žinios praturtinamos trumpu istoriniu intarpu, savininkų ir pareigūnų ar garsių gyventojų vardais. Žodyno kūrėjai naudojo oficialius šaltinius ir iš savanoriškai ar už atlygį dalyvavusių kraštotyrininkų gautą informaciją (minimas indėlis per 150 asmenų). F. Sulimierskis 1 tomo pratarmėje mini labai vertingą istorijos mylėtojų indėlį kuriant žodyną ir pateikia jų sąrašą. Užsimena ir apie sunkumus dėl skirtingo pateiktos medžiagos lygio, dėl administracinių pasidalijimų ir oficialiosios statistikos metodų skirtumų. Sunkaus darbo rezultatas- pasauliniu mastu pripažintas vertingu enciklopedinio darbo pavyzdžiu, aktualumo nepraradęs ir ne vieną kartą ir įvairiomis laikmenomis perleistas, nepakeičiamas istorinės geografijos, genealogijos, kultūros ir etnologijos mokslų tyrimų šaltinis. Lietuvos tyrėjų darbuose apie vietovardžių kilmę ir vietos istoriją žodynas minimas, kaip vienas iš pagrindinių. Pvz.: 2-ame tome apie Duokiškio parapiją rašoma, kad vasaromis čia vykdavo turgūs su bulių kautynėmis. (Parengė Eglė Šegždienė). InC – galioja autorių teisės. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-06-07T01:38:16Z No. of bitstreams: 1 76365.pdf: 593489686 bytes, checksum: 49c13a7d6f95ce87bbf40a9d86903809 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-06-07T01:38:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 76365.pdf: 593489686 bytes, checksum: 49c13a7d6f95ce87bbf40a9d86903809 (MD5) Previous issue date: 1995 en
dc.relation.isformatof Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / opracował Szymon Konarski ; słowo wstępne Sławomir Górzyński. Warszawa : Wydawnictwo DiG : we współpr. z Polskim Towarzystwem Heraldycznym, 1995. VII, 406 puslapiai. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000076365 lt
dc.rights CC BY-NC-SA 4.0 lt
dc.title Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

76365.pdf
Size: 565.9Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account