THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Kazanie na pogrzebie ... Jana Karola Chodkiewicza, ... woiewody Wileńskiego, Korony Polskiey przeciw Osman sułtanowi, a W.X.L. hetmana naywyższego

Show simple item record

dc.creator Czarliński, Bonawentura lt
dc.date.accessioned 2021-07-07T06:17:28Z
dc.date.available 2021-07-07T06:17:28Z
dc.date.issued 1622 lt
dc.identifier.other L-17/259
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28384
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-07-07T06:17:28Z No. of bitstreams: 1 165245.pdf: 201732557 bytes, checksum: 8de759c6e55bfa7184a404e3b014adee (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-07-07T06:17:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 165245.pdf: 201732557 bytes, checksum: 8de759c6e55bfa7184a404e3b014adee (MD5) Previous issue date: 1622 en
dc.relation.isformatof Kazanie na pogrzebie ... Jana Karola Chodkiewicza, ... woiewody Wileńskiego, Korony Polskiey przeciw Osman sułtanowi, a W.X.L. hetmana naywyższego ... : miane w Ostrogu, w kosciele farskim / przez Bonawenture Czarlinskiego, zakonu Franciszka S. Oycow Bernardynow, kaznodzieie Wilenskiego r.p 1622 d. Novemb. 16. [Wilno :druk. Acad. S.I., 1622]. [40] p. lt
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000165245 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Senosios knygos lt
dc.title Kazanie na pogrzebie ... Jana Karola Chodkiewicza, ... woiewody Wileńskiego, Korony Polskiey przeciw Osman sułtanowi, a W.X.L. hetmana naywyższego lt
dc.type Knyga lt
dc.language.iso la lt
dc.language.iso pl lt


Files in this item

165245.pdf
Size: 192.3Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account