THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Teodoro Narbuto veikalai "Dzieje starożytne narodu litewskiego" ir "Dzieje narodu litewskiego"

Show simple item record

local.coverage.temporal [1835-1863]
dc.date.accessioned 2021-09-08T11:26:34Z
dc.date.available 2021-09-08T11:26:34Z
dc.identifier.other F17-244
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28496
dc.description.abstract Spausdinta daugiatomė knyga su paties autoriaus T. Narbuto ranka darytais prierašais, pastabomis, piešiniais, schemomis ir kitais spausdinto teksto papildymais. Asmeninis istoriografinio veikalo autoriaus egzempliorius tikslintas beveik tris dešimtmečius (1835–1863 m.), tikintis išleisti antrąją šios knygos laidą. 2017 m. pripažintas regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu (registracijos Nr. 64). lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-09-08T11:26:33Z No. of bitstreams: 1 84211t1.pdf: 665684541 bytes, checksum: 009265043e68ce7e50ca710710ec8061 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-09-08T11:26:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 84211t1.pdf: 665684541 bytes, checksum: 009265043e68ce7e50ca710710ec8061 (MD5) Previous issue date: 1783-02-19 en
dc.relation Rankraščių kolekcija B3. F17, Istoriniai pasakojimai. lt
dc.relation.isformatof [Teodoro Narbuto veikalai "Dzieje starożytne narodu litewskiego" ir "Dzieje narodu litewskiego"] / Narbutas Teodoras. [1835-1863]. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000084211 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Narbutas, Teodoras lt
dc.title Teodoro Narbuto veikalai "Dzieje starożytne narodu litewskiego" ir "Dzieje narodu litewskiego" lt
dc.type Rankraščiai lt
dc.format.extent 3133 lap. lt
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso other lt


Files in this item

T. 1
84211t1.pdf
Size: 634.8Mb
T. 2
84211t2.pdf
Size: 659.6Mb
T. 3
84211t3.pdf
Size: 718.7Mb
T. 4
84211t4.pdf
Size: 780.0Mb
T. 5
84211t5.pdf
Size: 659.8Mb
T. 6
84211t6.pdf
Size: 612.9Mb
T. 7
84211t7.pdf
Size: 423.0Mb
T. 8
84211t8.pdf
Size: 545.3Mb
T. 9
84211t9.pdf
Size: 534.0Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account