THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Выпис с книг кгродских враду староства жомойтского...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-09-23T06:42:50Z
dc.date.available 2021-09-23T06:42:50Z
dc.date.issued 1580 lt
dc.date.issued 1581 lt
dc.identifier.other F12-4298
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28525
dc.description.abstract Zofija Kamenickienė-Petrienė Adomavičienė savo jauniausiam sūnui Petrui užrašo Girdiškių ir Pašatrijo dvaro žemę. Pirmosios Adomavičiaus žmonos vaikams Merkeliui ir Petrui lieka Kolainių ir Leliškių dvarai. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2021-09-23T06:42:50Z No. of bitstreams: 1 84663.pdf: 19183874 bytes, checksum: 9869bd00e5d242310bc89c020a3d8e3a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2021-09-23T06:42:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 84663.pdf: 19183874 bytes, checksum: 9869bd00e5d242310bc89c020a3d8e3a (MD5) Previous issue date: 1580 en
dc.relation Kauno universiteto bibliotekos varia. F12, Dvarų dokumentai. Kolainiai. lt
dc.relation.isformatof Выпис с книг кгродских враду староства жомойтского... 1580-1581. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000084663 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Kauno universiteto biblioteka - Rankraščiai lt
dc.subject Kolainiai (Kelmės rajono savivaldybė, Lietuva) lt
dc.title Выпис с книг кгродских враду староства жомойтского... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 4 lapai ; 34x22. lt
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso be lt


Files in this item

84663.pdf
Size: 18.29Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account