THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

1. 1661 09 03. Obdukcja generalska o zrabowanie przez Szwedow szlachty powiatu Telszewskiego... 2. 1568. Kopia inwentarza ciwunstwa Biržynianskiego pomiary Jakoba Laszkowskiego...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-02-02T06:52:44Z
dc.date.available 2022-02-02T06:52:44Z
dc.date.issued 1783-02-19 lt
dc.identifier.other F9-1876
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/28592
dc.description.abstract 1. Telšių pavieto žemės teismo antstolių bajoriškių valdų apžiūros aktas. Aprašyta Dabišių, Bukonių, Kukių, Petrelių, Ukrinų, Valaičių, Bizdukų, Mantvydžių, Bugenių, Daubarų, Lalaičių, Jonaičių, Vitkaičių, Gaurylių, Mitkaičių, Pupių gyvenviečių nusiaubimas po švedų karo. 2. Biržinėnų tijūnijos inventorius. Aprašytas Balėnų vaitijos, o taip pat Kentėnų ir Pievėnų kaimų žemės ribos. Minimi vietovardžiai: Stulupis-Šaltupis, Žiurlaukis, Pievupis, Smilglaukis, Kavosupis, Juodupis, Ažalkis. lt
dc.description.provenance Submitted by Rytis Leviška (rytis.leviska@mab.lt) on 2022-02-02T06:52:44Z No. of bitstreams: 1 85343.pdf: 12867968 bytes, checksum: e63701783dca8943fa5c8a2654dc3be1 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2022-02-02T06:52:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 85343.pdf: 12867968 bytes, checksum: e63701783dca8943fa5c8a2654dc3be1 (MD5) Previous issue date: 1783-02-19 en
dc.relation Bendrasis fondas. F9, Raidė O1. 1661 09 03. Obdukcja generalska o zrabowanie przez Szwedow szlachty powiatu Telszewskiego... 2. 1568. Kopia inwentarza ciwunstwa Biržynianskiego pomiary Jakoba Laszkowskiego... lt
dc.relation.isformatof 1. 1661 09 03. Obdukcja generalska o zrabowanie przez Szwedow szlachty powiatu Telszewskiego... 2. 1568. Kopia inwentarza ciwunstwa Biržynianskiego pomiary Jakoba Laszkowskiego... [1900-1940]. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000085343 lt
dc.rights InC lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Telšių apskritis (Lietuva) lt
dc.subject Bukonys (Jonavos rajono savivaldybė, Lietuva) lt
dc.subject Bukonys (Jonavos rajono savivaldybė, Lietuva) lt
dc.title 1. 1661 09 03. Obdukcja generalska o zrabowanie przez Szwedow szlachty powiatu Telszewskiego... 2. 1568. Kopia inwentarza ciwunstwa Biržynianskiego pomiary Jakoba Laszkowskiego... lt
dc.type Rankraštis lt
dc.format.extent 7 lapai ; 32 x 21 cm ir mažiau. lt
dc.format.mimetype application/ pdf
dc.language.iso pl lt


Files in this item

85343.pdf
Size: 12.27Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account