LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Portretai fotografiniuose ir meniniuose atvirukuose [1905-1996] / Portraits on photo and art postcards [1905-1996]