THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Pardunas wissiems karalaus padonams ant gero, kurrie ar žalnereis jau beesant nuo ragimentu ar iš baimės jog žalnereis pastot turrėtu, ... iš karalaus žemės butu pabėgę ...

Show simple item record

dc.creator Friedrich Wilhelm III (1770-1840), Prūsijos karalius -
dc.date.accessioned 2015-11-12T11:11:47Z
dc.date.available 2015-11-12T11:11:47Z
dc.date.issued 1797 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3121
dc.description.abstract [Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo III įsakas dėl pabėgusių karių ar ūkius metusių asmenų amnestavimo]. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2015-11-12T11:11:47Z No. of bitstreams: 1 255072.pdf: 3349154 bytes, checksum: 129cb19252b28353f6322c7cf33c4ca5 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-11-12T11:11:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 255072.pdf: 3349154 bytes, checksum: 129cb19252b28353f6322c7cf33c4ca5 (MD5) Previous issue date: 1797 en
dc.language lt -
dc.relation.isformatof Pardunas wissiems karalaus padonams ant gero, kurrie ar žalnereis jau beesant nuo ragimentu ar iš baimės jog žalnereis pastot turrėtu, ... iš karalaus žemės butu pabėgę ... Karalauczuje : raštais išspaustas pas karalaus drukorų Artungą, 1797. [4] p. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000255072 -
dc.subject Ediktai -
dc.subject Prūsijos valdžios įsakai -
dc.title Pardunas wissiems karalaus padonams ant gero, kurrie ar žalnereis jau beesant nuo ragimentu ar iš baimės jog žalnereis pastot turrėtu, ... iš karalaus žemės butu pabėgę ... -
dc.type Raštas -


Files in this item

255072.pdf
Size: 3.194Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account