LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Trumpa rokunda, apie tus pinnigus, kurrie ant išlaikimo wargdienų Teplawoje beesanczų užmokėti ir išleisti buwo per meta 1802 irri – 1803

255163.pdf
Dydis: 3.410Mb

Dokumentas kolekcijoje: