LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Įstaigų ir organizacijų ekslibrisai / Bookplates of organizations and institutions

Įstaigų ir organizacijų ekslibrisai / Bookplates of organizations and institutions

 

Dokumentai (naujausi priekyje)

Daugiau