Pergamentai rusų kalba. F2 / Parchments in Russian. F2

 

75 vienetai, 1503-1614 m. rankraščiai-pergamentai. Rusų k. Aprašas - 1898 m. spausdintas inventorius.

Pergamentų kolekciją 1871 metais sudarė Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriaus organizatorius Petras Giltebrandtas.

Gauta 1946 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją.

Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir Lenkijos karalių Aleksandro Jogailaičio, Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Henriko Valua, Stepono Batoro, Žygimanto III privilegijos ir diplomai (viso 37 dokumentai), kuriais vietiniams feodalams tvirtinamos teisės valdyti žemės turtus ir valstiečius. Yra duomenų taip pat apie Vilniaus miesto piliečių teises. Įvairūs išrašai iš žemės teismų ir pilies teismų knygų.

Recent Submissions