Pergamentų rinkinys B1. F1 / Parchment collection B1. F1

 

628 vienetai, 1187–1868 m. rankraščiai-pergamentai. Lotynų, rusų, lenkų, italų, prancūzų, švedų, vokiečių k. Aprašas – 1898–1906 m. spausdintas inventorius. Dalis pergamentų yra skaitmeniniame vaizdų archyve. Pergamentų rinkinys 1897–1905 m. sudarytas Vilniaus Viešosios bibliotekos rankraščių skyriuje. Gauta 1946 m. iš TSRS Valstybinės V. I. Lenino vardo bibliotekos Maskvoje kartu su kitais fondais, kurie 1915 m. carinės valdžios organų buvo iš Vilniaus evakuoti į Rusiją. Austrijos, Rusijos imperatorių; Anglijos, Lenkijos karalių, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių; kitų kraštų kunigaikščių, valdovų privilegijos, diplomai, popiežių indulgencijos ir bulės, kardinolų – inkvizicijos kolegijos narių raštai, išduoti dvasiškiams, feodalams, bajorams, bažnyčioms, miestų savivaldybėms, amatininkų bei medikų-chirurgų cechams, draugijoms, valstiečiams, žemės valdų ir kitų materialinių gėrybių valdymo teisių pripažinimo, praplėtimo, susiaurinimo arba atėmimo reikalais. Yra dokumentų, susijusių su valstybės sienų nustatymo klausimais, Vilniaus, Kauno, Gardino, Trakų, Kėdainių ir kitų miestų magdeburginėmis teisėmis; Poznanės, Karmėlavos, Giedraičių, Stakliškių, Josvainių, Veliuonos, Pasvalio ir kitų bažnyčių reikalais. Kai kurie pergamentai supažindina su prekybos, pramonės, švietimo ir žemės ūkio padėtimi Lietuvoje.

Recent Submissions

View more