LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Bylos su I. Masalskio įpėdiniais (Vilniaus kapitulos fondas. F43)

Bylos su I. Masalskio įpėdiniais (Vilniaus kapitulos fondas. F43)