LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių raštai. (Montvila Bagdonas. F122)