LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Minsko miesto ir vaivadijos aktai (Vilniaus baltarusių fondas. F21)