THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Riomerių valdų Trakų pavietės dokumentai (Riomerių šeimos aktai. F138)