LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Riomerių valdų Trakų pavietės dokumentai (Riomerių šeimos aktai. F138)