LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Personalijos. S. Macejevičiaus rankraščiai (Vilniaus kapitulos fondas. F43)