LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Šventojo rašto tekstai (Rusiškų rankraštinių knygų fondas. F19)