THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Выпис с книг Головных Трибуналных справ Вечистых у Вильни отправованых.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-01-22T08:38:04Z
dc.date.available 2016-01-22T08:38:04Z
dc.date.issued 1686- 08-20 -
dc.identifier.other F273-3837
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/3688
dc.description.abstract Ašmenos pavieto žemionys Stanislovas (tėvas) ir Stanislovas (sūnus) Lubochovskiai, pasiskolinę pinigų, Vilniaus karmelitų vienuolynui prie Visų Šventųjų bažnyčios užstato Žaludko palivarko Bachariškių ūkį. -
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-01-22T08:38:04Z No. of bitstreams: 1 71877.pdf: 6493539 bytes, checksum: b06723077255b66f301b6933b219f9c3 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-01-22T08:38:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 71877.pdf: 6493539 bytes, checksum: b06723077255b66f301b6933b219f9c3 (MD5) Previous issue date: 1686-08-20 en
dc.language be -
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Выпис с книг Головных Трибуналных справ Вечистых у Вильни отправованых. 1686 08 20. 4 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000071877 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Zoštauto Alberto Liudviko kolekcija
dc.subject Vilniaus senosios regulos karmelitų Visų Šventųjų vienuolynas
dc.subject Ašmena (Baltarusija)
dc.subject Vilnius (Lietuva) -- Istorija -- 17 amžius
dc.subject Žaludkas (Ščiutino rajonas, Gardino sritis, Baltarusija)
dc.title Выпис с книг Головных Трибуналных справ Вечистых у Вильни отправованых. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

71877.pdf
Size: 6.192Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account