LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Žemaičių žemės bažnyčių aktai (Vilniaus baltarusių fondas. F21)