LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Istorija (Lietuvių mokslo draugijos rankraščių rinkinys. F255)