LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Baltarusijos dvarų ir jiems priklausančių kaimų žemės sklypų planai (Rankraštiniai planai ir brėžiniai. F229)

Baltarusijos dvarų ir jiems priklausančių kaimų žemės sklypų planai (Rankraštiniai planai ir brėžiniai. F229)