THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Vilniaus vyskupo Jono Nepomuceno Kosakovskio septyni kreipimaisi į dvasininkus ir tikinčiuosius]

Show simple item record

local.coverage.temporal 1798-1803 lt
dc.creator Kossakowski, Jan Nepomucen
dc.date.accessioned 2015-01-20T13:29:48Z
dc.date.available 2015-01-20T13:29:48Z
dc.identifier.other F43-3633
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/417
dc.description Vyskupas skelbia apie dvasininkų teismų tvarką; bažnyčios turtus ir jų panaudojimą ugdymui bei šalpai; dvasininkų ir tikinčiųjų pareigas; caro leidimą vienuoliams gyventi Breste ir Gardine, apie neturtingų šelpimą; špitoles; dvasinę drausmę; kunigų Šatinskio ir Einikio dalinį atleidimą nuo pasninko. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-20T13:29:48Z No. of bitstreams: 1 49208.pdf: 13996979 bytes, checksum: d59117b726fe247d860f519591f6af99 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-20T13:29:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49208.pdf: 13996979 bytes, checksum: d59117b726fe247d860f519591f6af99 (MD5) en
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof Kossakowski, Jan Nepomucen, 1755-1808 [Vilniaus vyskupo Jono Nepomuceno Kosakovskio septyni kreipimaisi į dvasininkus ir tikinčiuosius]. 1798-1803. 11 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049208 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Vilniaus vyskupo Jono Nepomuceno Kosakovskio septyni kreipimaisi į dvasininkus ir tikinčiuosius] lt
dc.type Rankraščiai lt


Files in this item

Dokumentų tekstai
49208.pdf
Size: 13.34Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account