THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Spaudiniai apie Rusijos imperijos teritorijoje, taip pat ir Lietuvoje, veikusias įvairias vienuolijas bei vienuolius]

Show simple item record

local.coverage.temporal 1807-1840 lt
dc.date.accessioned 2015-01-21T07:25:49Z
dc.date.available 2015-01-21T07:25:49Z
dc.identifier.other F43-3637
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/422
dc.description Mirusių vienuolių gyvenimo aprašymai. Vienuolijų ir jų narių sąrašai. lt
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-21T07:25:49Z No. of bitstreams: 1 49212.pdf: 13337448 bytes, checksum: 94d0cc076c6a1c3a9837f8d7ee6f74dd (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-21T07:25:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49212.pdf: 13337448 bytes, checksum: 94d0cc076c6a1c3a9837f8d7ee6f74dd (MD5) en
dc.language la lt
dc.language pl lt
dc.relation.isformatof [Spaudiniai apie Rusijos imperijos teritorijoje, taip pat ir Lietuvoje, veikusias įvairias vienuolijas bei vienuolius]. 1807-1840. 26 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049212 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Spaudiniai apie Rusijos imperijos teritorijoje, taip pat ir Lietuvoje, veikusias įvairias vienuolijas bei vienuolius] lt
dc.type Rankraščiai lt


Files in this item

Dokumentų tekstai
49212.pdf
Size: 12.71Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account