THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

Asz Jonas Miteykienas, asz Andreius Moskalunas, asz Matulis Maskalunas, asz Kazimieras Wikszcialunas, asz Tumas Kurmelis, asz Motėus Mileykis, asz Jurgielis Kažiemnickas Prisiegim Ponuy Dziewuy...

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-05-13T05:35:38Z
dc.date.available 2016-05-13T05:35:38Z
dc.date.issued 1680-06-19 -
dc.identifier.other F273-2330
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4687
dc.description.abstract Ukmergės pavieto valstiečių priesaika, duota nustačius ribas tarp Lietuvos alininkui Kazimierui Šumlanskiui priklausiusio Švobiškio dvaro ir Trakų pilininko Povilo Roro valdos. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-13T05:35:38Z No. of bitstreams: 1 73728.pdf: 1235341 bytes, checksum: a5d787a7b2c4e0aeab56c698aaa22a30 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-13T05:35:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73728.pdf: 1235341 bytes, checksum: a5d787a7b2c4e0aeab56c698aaa22a30 (MD5) Previous issue date: 1680-06-19 en
dc.language lt -
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Asz Jonas Miteykienas, asz Andreius Moskalunas, asz Matulis Maskalunas, asz Kazimieras Wikszcialunas, asz Tumas Kurmelis, asz Motėus Mileykis, asz Jurgielis Kažiemnickas Prisiegim Ponuy Dziewuy... 1680.06.19. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073728 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title Asz Jonas Miteykienas, asz Andreius Moskalunas, asz Matulis Maskalunas, asz Kazimieras Wikszcialunas, asz Tumas Kurmelis, asz Motėus Mileykis, asz Jurgielis Kažiemnickas Prisiegim Ponuy Dziewuy... -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

73728.pdf
Size: 1.178Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account