Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-05-16T09:39:24Z
dc.date.available 2016-05-16T09:39:24Z
dc.date.issued 1991 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4712
dc.description Tame pačiame lape: Vilniaus miesto plane pažymėtų gatvių, aiksčių ir prospektų sąrašas, sutartiniai ženklai. Kitoje žml. pusėje: Miesto centro planas, svarbesnių objektų sąrašas, reklaminiai skelbimai, iliustr. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-05-16T09:39:24Z No. of bitstreams: 1 343499.pdf: 7726732 bytes, checksum: 72099017cf7a08640ebe1e3418608f68 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-16T09:39:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 343499.pdf: 7726732 bytes, checksum: 72099017cf7a08640ebe1e3418608f68 (MD5) Previous issue date: 1991 en
dc.relation.isformatof Vilnius : turistinė schema / dail. M. Paplauskienė, techn. red. R. Žalaitė. Vilnius : UAB „Pozicija“ , 1991 (Kaunas : „Spindulio“ sp.) 1 žml. lap. -
dc.relation.uri http://lmavb.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000343499 -
dc.subject Žemėlapiai -
dc.title Vilnius -
dc.type Žemėlapis -


Files in this item

343499.pdf
Size: 7.368Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account