Show simple item record

dc.contributor Putelienė, Angelė, sudaryt. -
dc.contributor Zarauskaitė, Mageliona, sudaryt. -
dc.date.accessioned 2016-05-23T08:48:19Z
dc.date.available 2016-05-23T08:48:19Z
dc.date.issued 1983 -
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/4785
dc.description.abstract Bibliografija pateikia platesnę kiekybinę informaciją apie filosofijos mokslų daktaro profesoriaus, logiko, filosofijos istorijos tyrinėtojo Romano Plečkaičio moklinę veiklą, tos veiklos kryptis ir apimtį. Leidinys apima 1962-1983 R. Plečkaičio veiklos metus. R. Plečkaitis - vienas aktyviausių klasikinės filosofinės kultūros Lietuvoje puoselėtojų, filosofijos klasikų į lietuvių kalbą vertėjų. Jis yra išvertęs du svarbiausius I. Kanto veikalus: „Prolegomensai“ ir „Grynojo proto kritika“.
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2016-05-23T08:48:19Z No. of bitstreams: 1 194774.pdf: 5116364 bytes, checksum: 5c20a97b13e24ac5117a299fff973850 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-05-23T08:48:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 194774.pdf: 5116364 bytes, checksum: 5c20a97b13e24ac5117a299fff973850 (MD5) Previous issue date: 1983 en
dc.language lt -
dc.publisher Lietuvos TSR Mokslų akademija, Centrinė biblioteka
dc.subject Bibliografijos rodyklės -
dc.title Romanas Plečkaitis : bibliografinė rodyklė, 1962-1983 -
dc.type Knyga -
dc.format.extent 19 p.


Files in this item

194774.pdf
Size: 4.879Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account