THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Konsistorijos nurodymas Vilniaus vyskupijos vizitatoriui kanauninkui M. Herburtui ... ]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-28T10:16:59Z
dc.date.available 2015-01-28T10:16:59Z
dc.date.issued 1846 lt
dc.identifier.other F43-3666
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/489
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-01-28T10:16:59Z No. of bitstreams: 1 49241.pdf: 1167195 bytes, checksum: 95aa5fd57ab8febb105c63d9a70b5ae4 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-01-28T10:16:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49241.pdf: 1167195 bytes, checksum: 95aa5fd57ab8febb105c63d9a70b5ae4 (MD5) Previous issue date: 1846 en
dc.language ru lt
dc.relation.isformatof [Konsistorijos nurodymas Vilniaus vyskupijos vizitatoriui kanauninkui M. Herburtui, kad būtų siunčiami neetatinių vienuolynų žiniaraščiai apie duodamas jiems išlaikyti lėšas. Pranešimas,kad iš Lenkijos į marijonų vienuolyną Rasnoje (Bresto apsk.) atvyko vienuolis S. Jastržembskis]. 1846. 2 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049241 lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.title [Konsistorijos nurodymas Vilniaus vyskupijos vizitatoriui kanauninkui M. Herburtui ... ] lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

Rankraščio tekstas
49241.pdf
Size: 1.113Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account