LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčių ir vienuolynų aktai (Vilniaus baltarusių fondas. F21)