THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Upytės žemietijos teismo raštas Vilniaus konsistorijai, kuriame pranešama, kad Bernardinų ordino kunigas Urbaitis yra išteisintas, kaip norėjęs būti arčiau bažnyčios. Kunigas Urbaitis buvo kaltinamas, jog prieš stodamas į vienuolyną, nuslėpė savo valstietišką kilmę]

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-02-05T13:08:54Z
dc.date.available 2015-02-05T13:08:54Z
dc.date.issued 1838 lt
dc.identifier.other F43-3689
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/574
dc.description.provenance Submitted by Audronė Steponaitienė (steponaitiene@mab.lt) on 2015-02-05T13:08:54Z No. of bitstreams: 1 49265.pdf: 2509115 bytes, checksum: 0c7580d72bafc9e382f042fbef97a975 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2015-02-05T13:08:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 49265.pdf: 2509115 bytes, checksum: 0c7580d72bafc9e382f042fbef97a975 (MD5) Previous issue date: 1838 en
dc.language ru lt
dc.relation.isformatof [Upytės žemietijos teismo raštas Vilniaus konsistorijai, kuriame pranešama, kad Bernardinų ordino kunigas Urbaitis yra išteisintas, kaip norėjęs būti arčiau bažnyčios. Kunigas Urbaitis buvo kaltinamas, jog prieš stodamas į vienuolyną, nuslėpė savo valstietišką kilmę]. 1838. 2 lap. lt
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000049265 lt
dc.subject Rankraščiai lt
dc.subject Vilniaus katedros kapitula - Rankraščiai lt
dc.subject Bernardinai - Rankraščiai
dc.title [Upytės žemietijos teismo raštas Vilniaus konsistorijai, kuriame pranešama, kad Bernardinų ordino kunigas Urbaitis yra išteisintas, kaip norėjęs būti arčiau bažnyčios. Kunigas Urbaitis buvo kaltinamas, jog prieš stodamas į vienuolyną, nuslėpė savo valstietišką kilmę] lt
dc.type Rankraštis lt


Files in this item

Rankraščio tekstas
49265.pdf
Size: 2.392Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account