LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Breganskis (Bregański) Vladislovas, filosofas - Juzefui Belinskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2016-08-01T07:19:13Z
dc.date.available 2016-08-01T07:19:13Z
dc.date.issued 1905-09-25 -
dc.identifier.other F7-340
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/5804
dc.description.abstract 1 laiškas dėl K. Bernaro medicinos veikalėlio, galbūt esančio Varšuvos medicinos draugijos bibliotekoje. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-08-01T07:19:13Z No. of bitstreams: 1 73251.pdf: 1799989 bytes, checksum: 796ef39f847457af76f57acd86cb00ca (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-08-01T07:19:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73251.pdf: 1799989 bytes, checksum: 796ef39f847457af76f57acd86cb00ca (MD5) Previous issue date: 1905-09-25 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Breganskis (Bregański) Vladislovas, filosofas - Juzefui Belinskiui. Čenstakava, 1905.09.25. 1+[1] lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073251 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Breganskis (Bregański) Vladislovas, filosofas - Juzefui Belinskiui. -
dc.type Rankraštis -


73251.pdf
Dydis: 1.716Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis