THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškas] / Marekas (Marek) Zigmuntas, advokatas, lenkų darbininkų judėjimo veikėjas - Juzefui Belinskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-08-03T10:10:40Z
dc.date.available 2016-08-03T10:10:40Z
dc.date.issued 1901-12-12 -
dc.identifier.other F7-430
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/5911
dc.description.abstract 1 laiškas ir aplinkraštis apie dokumentų ir knygų, likusių Tado Vrublevskio namuose, perdavimą Augustinui Vrublevskiui, išėjusiam iš Tvorkų ligoninės; yra Belinskio atsakymas. Minimas N. Cibulskis. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-08-03T10:10:40Z No. of bitstreams: 1 73350.pdf: 8727702 bytes, checksum: 2ab2285adff0ef30865149f0c45a47da (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-08-03T10:10:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73350.pdf: 8727702 bytes, checksum: 2ab2285adff0ef30865149f0c45a47da (MD5) Previous issue date: 1901-12-12 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Marekas (Marek) Zigmuntas, advokatas, lenkų darbininkų judėjimo veikėjas - Juzefui Belinskiui. Krokuva, 1901.12.12. 3 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073350 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Marekas (Marek) Zigmuntas, advokatas, lenkų darbininkų judėjimo veikėjas - Juzefui Belinskiui. -
dc.type Rankraštis -


Files in this item

73350.pdf
Size: 8.323Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account