THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Bankovskis (Bańkowski) Juzefas, agronomas - Adomui Zavadskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-08-08T05:59:15Z
dc.date.available 2016-08-08T05:59:15Z
dc.date.issued 1859 -
dc.date.issued 1860 -
dc.date.issued 1861 -
dc.identifier.other F7-545
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6095
dc.description.abstract 9 laiškai - prašo plačiau informuoti Rusijoje gyvenančius lenkus apie išleidžiamas lenkiškas knygas; tariasi dėl lenkiško knygyno įsteigimo Peterburge, rašo apie Džono Stiuarto Milio korespondenciją, jo veikalo "Zasady ekonomii politycznej" lenkišką vertimą iš anglų k. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-08-08T05:59:15Z No. of bitstreams: 1 73485.pdf: 46164880 bytes, checksum: 316c3c5ea109b72774be688c2de3fd77 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-08-08T05:59:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73485.pdf: 46164880 bytes, checksum: 316c3c5ea109b72774be688c2de3fd77 (MD5) Previous issue date: 1859 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Bankovskis (Bańkowski) Juzefas, agronomas - Adomui Zavadskiui. Peterburgas, 1859-1861. 14 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073485 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Zawadzki, Adam, 1814-1875
dc.subject Rusija
dc.subject Sankt Peterburgas (Rusija)
dc.subject Bankovskis (Bańkowski), Juzefas
dc.title [Laiškai] / Bankovskis (Bańkowski) Juzefas, agronomas - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

73485.pdf
Size: 44.02Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account