THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Zajončkovskis V., Panevėžio gimnazijos direktorius - Adomui Zavadskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-09-19T14:03:29Z
dc.date.available 2016-09-19T14:03:29Z
dc.date.issued 1861 -
dc.identifier.other F7-613
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6532
dc.description.abstract 2 raštai dėl vadovėlių atsiuntimo Panevėžio gimnazijai ir sąskaitos apmokėjimo. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-09-19T14:03:29Z No. of bitstreams: 1 73554.pdf: 4471194 bytes, checksum: ec021e7010774a3853304841ba83381f (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-09-19T14:03:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73554.pdf: 4471194 bytes, checksum: ec021e7010774a3853304841ba83381f (MD5) Previous issue date: 1861 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Zajončkovskis V., Panevėžio gimnazijos direktorius - Adomui Zavadskiui. Panevėžys, 1861.01.20-05.08. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073554 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Zajončkovskis V., Panevėžio gimnazijos direktorius - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

73554.pdf
Size: 4.264Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account