LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Klimaševskis (Klimaszewski) Ipolitas, rašytojas ir poetas - Adomui Zavadskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.creator Klimaszewski, Hipolit -
dc.date.accessioned 2016-09-29T07:03:14Z
dc.date.available 2016-09-29T07:03:14Z
dc.date.issued 1858-05-10 -
dc.identifier.other F7-678
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6627
dc.description.abstract 1 laiškas apie savo sveikatos būklę, apie paklaidas sąskaitoje. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-09-29T07:03:14Z No. of bitstreams: 1 73633.pdf: 4845376 bytes, checksum: 97da77b59fe2bf176e6b0df874652869 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-09-29T07:03:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73633.pdf: 4845376 bytes, checksum: 97da77b59fe2bf176e6b0df874652869 (MD5) Previous issue date: 1858-05-10 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof Klimaszewski, Hipolit, 1802-1874. [Laiškas] / Klimaševskis (Klimaszewski) Ipolitas, rašytojas ir poetas - Adomui Zavadskiui. Liutringenas, 1858.05.10. 2 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073633 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Klimaševskis (Klimaszewski) Ipolitas, rašytojas ir poetas - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraštis -


73633.pdf
Dydis: 4.620Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis