LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškai] / Michalovskis (Michałowski) Adolfas, karo gydytojas - Adomui Zavadskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

local.coverage.temporal 1850-1861 -
dc.date.accessioned 2016-10-03T12:39:56Z
dc.date.available 2016-10-03T12:39:56Z
dc.identifier.other F7-753
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6702
dc.description.abstract 6 laiškai apie lenkų rašytojų knygų, gaidų fortepijonui atsiuntimą; apie "Tygodnik lekarski", madų žurnalo moterims "Penelopė" prenumeratą. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-10-03T12:39:56Z No. of bitstreams: 1 73722.pdf: 26372763 bytes, checksum: c008affa38061ff5a5ad7a4ea75b13e9 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-03T12:39:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73722.pdf: 26372763 bytes, checksum: c008affa38061ff5a5ad7a4ea75b13e9 (MD5) en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Michalovskis (Michałowski) Adolfas, karo gydytojas - Adomui Zavadskiui. Tiflisas, Carskije Kolodcy, Temir-Chan-Šuras, 1850-1861.8 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073722 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškai] / Michalovskis (Michałowski) Adolfas, karo gydytojas - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraščiai -


73722.pdf
Dydis: 25.15Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis