THE WROBLEWSKI LIBRARY OF THE LITHUANIAN ACADEMY OF SCIENCES REPOSITORY

[Laiškai] / Narkevičius Jonas, teologas - Adomui Zavadskiui.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-10-06T06:36:53Z
dc.date.available 2016-10-06T06:36:53Z
dc.date.issued 1858 -
dc.date.issued 1859 -
dc.date.issued 1860 -
dc.identifier.other F7-774
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6726
dc.description.abstract 9 laiškai apie dviejų dalių veikalėlio "Wykład pacierza" išspausdinimą, cenzūravimą, dedikacijos paskyrimą Telšių vyskupui, egzempliorių skaičių, platinimą; yra prenumeratos bilietas. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-10-06T06:36:53Z No. of bitstreams: 1 73747.pdf: 46326634 bytes, checksum: 7f22e2dee5ee2f1a169393e9ef525b24 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-06T06:36:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73747.pdf: 46326634 bytes, checksum: 7f22e2dee5ee2f1a169393e9ef525b24 (MD5) Previous issue date: 1858 en
dc.language pl -
dc.relation.isformatof [Laiškai] / Narkevičius Jonas, teologas - Adomui Zavadskiui. Zarasai, 1858-1860. 15 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073747 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.subject Laiškai
dc.subject Autografų kolekcija
dc.subject Zawadzki, Adam, 1814-1875
dc.subject Narkevičius, Jonas
dc.subject Telšiai (Lietuva)
dc.title [Laiškai] / Narkevičius Jonas, teologas - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraščiai -


Files in this item

73747.pdf
Size: 44.18Mb

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account