LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKA ELEKTRONINIS ARCHYVAS

[Laiškas] / Kurnatovskis (Kurnatowski) Henrikas, Vilniaus gimnazijos direktorius - Adomui Zavadskiui.

Rodyti pagrindinius duomenis

dc.date.accessioned 2016-10-09T18:12:30Z
dc.date.available 2016-10-09T18:12:30Z
dc.date.issued 1861-12-05 -
dc.identifier.other F7-908
dc.identifier.uri http://elibrary.mab.lt/handle/1/6862
dc.description.abstract 1 raštas apie žurnalo "Biblioteka Warszawska" siuntinėjimą Vilniaus gimnazijai 1862 m. -
dc.description.provenance Submitted by Lina Vepštaitė (vepstaite@mab.lt) on 2016-10-09T18:12:30Z No. of bitstreams: 1 73896.pdf: 2932720 bytes, checksum: 741e4e978fa8cd1a83c0a8f8d8bc2ccb (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2016-10-09T18:12:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 73896.pdf: 2932720 bytes, checksum: 741e4e978fa8cd1a83c0a8f8d8bc2ccb (MD5) Previous issue date: 1861-12-05 en
dc.language ru -
dc.relation.isformatof [Laiškas] / Kurnatovskis (Kurnatowski) Henrikas, Vilniaus gimnazijos direktorius - Adomui Zavadskiui. Vilnius, 1861.12.05. 1 lap. -
dc.relation.uri http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab04&doc_number=000073896 -
dc.subject Rankraščiai -
dc.title [Laiškas] / Kurnatovskis (Kurnatowski) Henrikas, Vilniaus gimnazijos direktorius - Adomui Zavadskiui. -
dc.type Rankraštis -


73896.pdf
Dydis: 2.796Mb

Dokumentas kolekcijoje:

Rodyti pagrindinius duomenis